Entreprenørtjenester i Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Norge.

Vegbygging og samferdsel

Vi utfører bygging av nye veier, helt fra enkle gangveier til større veiprosjekter på for eksempel E6. I tillegg oppruster og vedlikeholder vi eksisterende veianlegg i varierende omfang og størrelse.

Sprenging, knusing og riving

Vi borer, sprenger og knuser fjell. Maskinparken består blant annet av borerigg og knuseverk..
Vi tar også oppdrag innen riving av bygninger.

Anleggsgartner

Gartnerarbeid er en viktig del av et ferdigstilt prosjekt. Gartnerarbeid består av bl.a. grøntanlegg inkl. beplantning, kantstein, belegningsstein samt bruk av naturstein og bygging av damanlegg. Det utføres gartnerarbeid på stort sett alle våre prosjekter, men vi tar også på oss denne typen arbeid for privatpersoner, eks. gårdsplass / hageanlegg.

Vann og avløp

Vi har en rekke utdannede rørleggere og stor kompetanse innenfor bygging og vedlikehold av ledningsanlegg.
Vi utfører prosjekter innen vann- og avløpsanlegg med ulik størrelse og kompleksitet. Disse prosjektene kommer gjerne som enkeltstående oppdrag i offentlig regi, industri eller i tilknytning til våre samferdselsoppdrag.

Energi

Utbygging innen energibransjen med tanke på vann og vindkraft har vært fokusområde i Norge de senere år. Vi har hatt ansvaret for utbygging av flere vannkraftverk og har dermed opparbeidet oss god kompetanse innenfor området.

Masseforflytting

Masseforflytning er en sentral del av vår virksomhet. Med vår moderne maskinpark løser vi oppdraget uansett størrelse. Vi har gravemaskiner til opplasting og lastebiler for frakting av masser. Ta kontakt i dag for en hyggelig prat og uforpliktende tilbud.

Maskinpark

Vi eier en stor og moderne maskinpark med en rekke forskjellige kjøretøy. Alt fra store gravemaskiner og dosere, til minigravere og lopper. I tillegg til dette har vi også semitrailer og lastebiler.

SE VÅR MASKINPARK