Vegbygging og samferdsel i Verdal, Trøndelag og Nordland.

Vi utfører bygging av nye veier, helt fra enkle gangveier til større veiprosjekter på for eksempel E6. I tillegg oppruster og vedlikeholder vi eksisterende veianlegg i varierende omfang og størrelse. Vi holder til i Verdal og har virksomhetsområde i hele Trøndelag og Nordland.