Vegbygging og samferdsel

Vi utfører bygging av nye veier, helt fra enkle gangveier til større veiprosjekter på for eksempel E6. I tillegg oppruster og vedlikeholder vi eksisterende veianlegg i varierende omfang og størrelse. Vi holder til i Verdal og har virksomhetsområde i Troms, Finnmark, Møre- og Romsdal, Trøndelag & Nordland.