At Jannicke stikker på jobb, er viktig for mange

Publisert: 17. februar 2023

IMG_5804_red

Stikningsleder Jannicke Hammer sikrer at folk og maskiner utfører jobben som planlagt, og dokumenterer den etterpå.

Stikningslederen er med andre ord viktig for ganske mange. Med nøyaktighet og en solid dose erfaring måler Jannicke og stikkerne ut anleggsplassen. De riktige punktene og koordinatene legges inn i maskinenes datasystemer, slik at jobben blir gjort nøyaktig slik den er prosjektert.

– Det holder ikke at vi sier at vi har lagt rør og kabler i jorda som prosjektert, vi må kunne dokumentere at det faktisk er gjort, ofte med millimeter-nøyaktighet, sier hun.

Jannicke Hammer er stikningsleder hos oss i Røstad.

Takknemlig

Jannicke er uunnværlig på så mange måter. Ikke bare er hun en kunnskapsrik kollega med et smittende humør. Hun har også et ansvar vi andre er fullstendig avhengig av.

– Jeg begynte som «stekkar» uten fagbrev, eller landmåler som faget egentlig heter. Det jeg kan om faget, har jeg lært i Røstad. Det er jeg takknemlig for, sier Jannicke med et smil.

Etter tolv år hos oss leder hun nå stikningsarbeidet. I sin tid i Røstad har hun i en lengre periode også vært anleggsleder. Arbeidet som stikker har gitt verdifull kompetanse som kommer til nytte i arbeidet med å lede anleggene.

Glad i folk

Interesse for teknologi og evne til å holde oversikt over store mengder data, er egenskaper en god «stekkar» bør ha. Det kan definitivt Jannicke skilte med.

– Jeg er glad i folk og elsker at dagene mine er så varierte. Jeg kan kombinere kontorarbeid med å dra ut på anleggene og møte kollegene mine. Det gir energi!

Stadig økende krav

At Jannicke får brynt seg er det ingen tvil om. Kravene til dokumentasjon er mye høyere i dag enn for bare noen år siden. Det stiller nye krav til stikkere.

– Stikkeren får stadig større verdi og bransjen trenger mange flere i årene som kommer. Jeg kan i alle fall anbefale andre å bli «stekkar», sier hun med et smil.