Tjenester

Vegutbygging, ledningsanlegg for vann og avløp, tomteopparbeidelse, energiutbygging, masseleveranse, anleggsgartnerarbeid, sprengning og riving er våre kjerneområder.

Vegutbygging og samferdsel

Vi bygger nye veger, fra enkle gangveier til større vegprosjekter. I tillegg oppruster og vedlikeholder vi eksisterende veganlegg.

Les mer...

Vann og avløp

Våre rørleggere bygger og vedlikeholder ledningsanlegg, og vi utfører prosjekter innen vann- og avløpsanlegg.

Les mer...

Sprenging, knusing og riving

Vi borer i, sprenger og knuser fjell. Vi hjelper deg også med å rive og sanere bygningsmasse.

Les mer...

Energi

Vi har kompetanse på utbygging av vannkraftverk og annen utbygging i energibransjen.

Les mer...

Anleggsgartner

Våre anleggsgartnere bygger og vedlikeholder uteområdene til kundene våre, både offentlige og private. Oppbygging av grøntanlegg med beplantning, naturstein, belegningsstein og bygging av damanlegg er noe av det vi kan hjelpe deg med.

Les mer...

Masseforflytning

Masseforflytning er en sentral del av vår virksomhet, og med vår moderne maskinpark løser vi oppdraget uansett størrelse.

Les mer...

Mur og betong

Les mer...

Maskinparken

Å ha en oppdatert og effektiv maskinpark er viktig for oss. Derfor investerer vi i nye maskiner av høyeste kvalitet.