Vegutbygging og samferdsel

Vi bygger nye veger, fra enkle gangveier til større vegprosjekter. I tillegg oppruster og vedlikeholder vi eksisterende veganlegg.

a_IMG_4956

Maskinparken

Å ha en oppdatert og effektiv maskinpark er viktig for oss. Derfor investerer vi i nye maskiner av høyeste kvalitet.