Åpenhetsloven

Våre aktsomhetsvurderinger knyttet til lovkravet i Åpenhetsloven.

AKTSOMHETSVURDERINGER

Røstad Entreprenør (RE) har interne retningslinjer og rutiner som sikrer at vi som arbeidsgiver ivaretar våre ansatte knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder også for våre forretningspartnere. Gjennom våre rutiner er det også etablert et avvikssystem som ivaretar evt. varsler eller klager.

RE har identifisert følgende områder hvor vi kan ha særlig påvirkning på menneske- og arbeidstakerrettigheter:

  • Bidra til rettferdige og gode vilkår i arbeidslivet
  • Forebygge diskriminering
  • Bidra til organisasjonsfrihet for ansatte
  • Fremme god HMS
  • Bidra til en bærekraftig utvikling for miljø og klima

TILTAK

Vi gjør aktsomhetsvurderinger i våre interne innkjøpsrutiner for å forebygge brudd på loven. I tillegg utfører ledelsen regelmessige aktsomhetsvurderinger i ledd av vår interne revisjon.

ANSVAR OG RAPPORTERING

Ledelsen er ansvarlig for rutinen og skal i samråd med administrasjonen sikre at det blir gjennomført aktsomhetsvurderinger i de ulike deler av vår virksomhets forretningsområder.

RE gjennomfører årlige aktsomhetsvurderinger og rapporterer på hva som er gjort, hva som er avdekket av evt. brudd, samt håndtering.

Ved spørsmål, ta kontakt med Margit Mevassvik.

E-post: margit@roestad.no

Tlf. 990 24 155