Prosjekter

Gangvei Vinne

VA Rindsem- Sveberg

Tomteopparbeidelse for nye Johan Bojer VGS i Vanvikan

Røstad Entreprenør er i gang med tomteopparbeidelse for nye Johan Bojer VGS i Vanvikan. Trøndelag fylkeskommune er byggherre.

INFORMASJONSSKRIV 01.10.2021

Fv.17 Jåddåren-Østvik

Røstad Entreprenør og Odd Einar Kne AS har sammen dannet arbeidsfellesskapet AF Kne-Røstad for å bygge ny FV17 fra Jåddåren til Østvik i Steinkjer kommune. Byggherre er Trøndelag Fylkeskommune.

Fv.715 Steinsdalen

Røstad Entreprenør har bygget totalt ca. 14 km ny fylkesveg for Trøndelag Fylkeskommune i Osen.

Fv.193 Verrabotn-Meltingen

Guldbergaunet idrettspark

– bussoppstilling

– parkeringsplasser

– Va-anlegg

Ny E6 - Harran

– veistrekke

– masseforflytting