Prosjekter

Guldbergaunet idrettspark

– bussoppstilling

– parkeringsplasser

– Va-anlegg

Ny E6 - Harran

– veistrekke

– masseforflytting