Prosjekter

Fv.715 Steinsdalen

Fv.193 Verrabotn-Meltingen

Guldbergaunet idrettspark

– bussoppstilling

– parkeringsplasser

– Va-anlegg

Ny E6 - Harran

– veistrekke

– masseforflytting