Fv.193 Verrabotn-Meltingen

Forberedende arbeider langs eksisterende veg, inkludert rensking av vegetasjon og tømmerhogst.
Utskifting av 90 stikkrenner langs vegen. Uttak av fjell- og jordskjæringer ble gjennomført for å bedre sikten i traseen, øke vegbredden og bedre vannavrenninga. Byggherre var Statens Vegvesen.

a_IMG_4956

Maskinparken

Å ha en oppdatert og effektiv maskinpark er viktig for oss. Derfor investerer vi i nye maskiner av høyeste kvalitet.