Røstad Entreprenør

Røstad Entreprenør AS er lokalisert i Verdal med virksomhetsområde i Troms, Finnmark, Møre- og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Bedriften har sentral godkjenning og har drevet anleggsvirksomhet i omlag 60 år. Gjennom årenes løp har vi opparbeidet en unik erfaring og kompetanse innenfor bransjen. Dette har gjort oss til en foretrukket samarbeidspartner innenfor industrien, både når det gjelder private og offentlige bestillere. Våre kjerneområder er vegbygging, VA-anlegg, masseforflytting, anleggsgartnerarbeid, fjellsprenging, knusing og riving.

Røstad Entreprenør AS har i dag ca. 50 ansatte med en årlig omsetning på omlag 100 millioner. Bedriften eies av ansatte og er godkjent opplæringsbedrift innen anleggsmaskinfører-, veg og anlegg- og anleggsgartnerfaget.

VÅRE TJENESTER