Røstad Entreprenør

Din entreprenør innen vegbygging og masseforflytning i Norge.


Røstad Entreprenør AS er lokalisert i Verdal, med virksomhetsområde i Troms, Finnmark, Møre- og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Bedriften har sentral godkjenning i høyeste klasse og har drevet anleggsvirksomhet i omlag 60 år. Gjennom årenes løp har vi opparbeidet en unik erfaring og kompetanse innenfor bransjen.

LES MER

Prosjekter

Maskinpark

Kontakt

Tjenester

Våre kjerneområder


Våre kjerneområder er vegbygging, VA-anlegg, masseforflytting, anleggsgartnerarbeid, sprenging og riving.

SE VÅR MASKINPARK

Røstad Entreprenør AS har i dag ca. 50 ansatte med en årlig omsetning på omlag 100 millioner. Bedriften eies av ansatte og er godkjent opplæringsbedrift innen anleggsmaskinfører-, veg og anlegg- og anleggsmaskinreparatørfaget.