Første spadetak for Stiklestad skole

Publisert: 10. mars 2023

IMG_9694-e1678457929378

Fredag gikk startskuddet for Nye Stiklestad skole. Ordfører Pål Sverre Fikse gliste godt da han fikk æren av å ta det første spadetaket.

– Dette er en viktig milepæl for et byggeprosjekt kommunen har jobbet mye og lenge med. Krevende grunnforhold har forsinket prosjektet en hel del, men grundige geotekniske undersøkelser viser at det er trygt å bygge ny skole her. Det er godt å endelig være i gang, sier ordfører Pål Sverre Fikse.

Setter pris på tilliten

Vi i Røstad står for grunnarbeidet på tomta – i første omgang er det snakk om tiltak for forbelastning. Prosjektleder Ove Norstad og anleggsleder Bjørn Modell var også til stede da første spadetak ble tatt.

-Nå er vi så smått i gang og fra neste uke av vil vi jobbe for fullt her.  Det blir synlige endringer på tomta fram mot starten av mai. Dette har vi ventet lenge på, så det er godt å få sette spaden i jorda, sier Ove.

-Vi skal i første omgang ta vekk topplaget, før tomta fylles med sprengstein for å forbelaste området i cirka åtte måneder. Deretter gjøres tomta klar for selve byggeprosessen, forteller Bjørn.

Prosjektleder Ove Norstad (t.h.) og anleggsleder Bjørn Modell var også til stede da første spadetak ble tatt.

Også Terje Bekkevold, daglig leder i Røstad Entreprenør, er fornøyd med at prosjektet nå er i gang.

– Det er godt å være i gang og det er positivt at kommunen gjør investeringer som gir ringvirkninger for oss som næringsaktører. Vi setter pris på tilliten fra kommunen, sier han.

Kommunestyret i Verdal har vedtatt å bygge ny skole på Stiklestad der felles- og tilleggsareal skal dimensjoneres for en kapasitet på 250 elever.