Guldbergaunet idrettspark, Steinkjer

Bussoppstilling, parkeringsplasser og VA-anlegg.

GIP_drone_redigert1

Maskinparken

Å ha en oppdatert og effektiv maskinpark er viktig for oss. Derfor investerer vi i nye maskiner av høyeste kvalitet.