Busslomme Verdal videregående skole

Grunnarbeider for ny bussoppstilling ved Verdal videregående skole for Skanska Norge.

default

Maskinparken

Å ha en oppdatert og effektiv maskinpark er viktig for oss. Derfor investerer vi i nye maskiner av høyeste kvalitet.