Vangstadvegen skogsbilvei

Etablering av 1000 meter skogsbilveg for Værdalsbruket.

Screenshot 2023-09-06 at 11.05.44

Maskinparken

Å ha en oppdatert og effektiv maskinpark er viktig for oss. Derfor investerer vi i nye maskiner av høyeste kvalitet.